Integral Trigonometri Bagian 2

Melanjutkan dari Integral Trigonometri Bagian 1, ini adalah sepuluh contoh soal integral trigonometri dengan berbagai variasi.

Masih sama dengan bagian 1, soal integral kali ini juga berkisar mengenai trigonometri yang melibatkan penjumlahan sudut dan teknik substitusi. Selain itu ada tambahan soal mengenai fungsi invers trigonometri yang bentuknya seperti integral aljabar biasa tapi penyelesaiannya menggunakan integral trigonometri.

Selamat berlatih ! :)

 1. \int \tan^3 x \cdot \sec^6 x \: \mathrm{d}x = \dots
  Lihat Jawaban

      \begin{align*}     \int \tan^3 x \cdot \sec^6 x \: \mathrm{d}x &= \int \tan^3 x \cdot \sec^4 x \cdot \sec^2 x \: \mathrm{d}x \\     &= \int \tan^3 x \cdot (\tan^2 x + 1)^2 \cdot \sec^2 x \: \mathrm{d}x \\        \end{align*}

  Misalkan :

      \begin{align*}     u &= \tan x \\    \mathrm{d}u &= \sec^2 x \: \mathrm{d}x \\    \sec^2 x \: \mathrm{d}x &= \mathrm{d}u \\    \end{align*}

  Lakukan Substitusi :

      \begin{align*}     & \int \tan^3 x \cdot (\tan^2 x + 1)^2 \cdot \sec^2 x \: \mathrm{d}x \\     &= \int u^3(u^2+1)^2 \: \mathrm{d}u \\     &= \int u^3(u^4 + 2u^2 + 1) \: \mathrm{d}u \\     &= \int u^7 + u^5 + u^3 \: \mathrm{d}u \\     &= \frac{1}{8}u^8 + \frac{1}{6}u^6 + \frac{1}{4}u^4 + C \\     &= \frac{1}{8}\tan^8 x+ \frac{1}{6}\tan^6 x + \frac{1}{4}\tan^4 x + C \\    \end{align*}

 2. \int \frac{\sin^3 x - \cos^3 x}{\sin^2 x \cos^2 x} \: \mathrm{d}x = \dots
  Lihat Jawaban

      \begin{align*}     \int \frac{\sin^3 x - \cos^3 x}{\sin^2 x \cos^2 x} \: \mathrm{d}x &= \int \frac{\sin^3 x}{\sin^2 x \cos^2 x} - \frac{\cos^3 x}{\sin^2 x \cos^2 x} \: \mathrm{d}x \\     &= \int \frac{\sin x}{\cos^2 x} - \frac{\cos x}{\sin^2 x} \: \mathrm{d}x \\     &= \int \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{1}{\cos x} - \frac{\cos x}{\sin x} \cdot \frac{1}{\sin x} \: \mathrm{d}x \\     &= \int \tan x \cdot \sec x - \cot x \csc x \: \mathrm{d}x \\     &= \sec x + \csc x + C    \end{align*}

 3. \int \frac{\sin 2x}{\sqrt{1+2\sin x}} \: \mathrm{d}x = \dots
  Lihat Jawaban

      \begin{align*}     \int \frac{\sin 2x}{\sqrt{1+2\sin x}} \: \mathrm{d}x &= \int \frac{2 \sin x \cos x}{\sqrt{1+2\sin x}} \: \mathrm{d}x \\    \end{align*}

  Misalkan :

      \begin{align*}     u &= 1 + 2 \sin x \\     \mathrm{d}u &= 2 \cos x \: \mathrm{d}x \\     2 \cos x \: \mathrm{d}x &= \mathrm{d}u \\      \cos x \: \mathrm{d}x &= \frac{\mathrm{d}u}{2}    \end{align*}

  Misalkan sekali lagi :

      \begin{align*}     u &= 1 + 2\sin x \\     u-1 &= 2\sin x \\        2\sin x &= u-1    \end{align*}

  Lakukan substitusi :

      \begin{align*}     & \int \frac{2 \sin x \cos x}{\sqrt{1+2\sin x}} \: \mathrm{d}x \\     &= \int \frac{u-1}{\sqrt{u}} \: \frac{\mathrm{d}u}{2} \\     &= \frac{1}{2} \int \frac{u}{\sqrt{u}} - \frac{1}{\sqrt{u}} \: \mathrm{d}u \\     &= \frac{1}{2} \int u^{\frac{1}{2}} - u^{-\frac{1}{2}} \: \mathrm{d}u \\     &= \frac{1}{2} \left( \frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}} - 2 u^{\frac{1}{2}} \right) + C \\     &= \frac{1}{3} u^{\frac{3}{2}} - u^{\frac{1}{2}} + C \\     &= \frac{1}{3} (1+2\sin x)^{\frac{3}{2}} - (1+2\sin x)^{\frac{1}{2}} + C \\     &= \frac{1}{3} (1+2\sin x) \sqrt{1+2\sin x} - \sqrt{1+2\sin x} + C    \end{align*}

 4. \int \cos x \: \cos 2x \: \cos 3x \: \mathrm{d}x = \dots
  Lihat Jawaban

      \begin{align*}     & \int \cos x \: \cos 2x \: \cos 3x \: \mathrm{d}x \\     &= \int {\color{blue}\cos 3x \: \cos 2x} \: \cos x \: \mathrm{d}x \\     &= \int {\color{blue} \frac{1}{2} (\cos 5x + \cos x)} \: \cos x \: \mathrm{d}x \\     &= \frac{1}{2} \int \cos 5x \cdot \cos x + \cos^2 x \: \mathrm{d}x \\     &= \frac{1}{2} \left[\int \cos 5x \cdot \cos x \: \mathrm{d}x + \int \cos^2 x \: \mathrm{d}x \right]\\     &= \frac{1}{2} \left[\int \frac{1}{2} (\cos 6x + \cos 4x) \: \mathrm{d}x + \int \frac{1+\cos 2x}{2} \: \mathrm{d}x \right] \\     &= \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{2} \int \cos 6x + \cos 4x \: \mathrm{d}x + \frac{1}{2} \int 1 + \cos 2x \right] \\     &= \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{2} \left(\frac{1}{6} \sin 6x + \frac{1}{4} \sin 4x \right) + \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{2} \sin 2x \right) \right] + C \\    &= \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{12}\sin 6x + \frac{1}{8} \sin 4x + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \sin 2x \right] + C \\    &= \frac{1}{24} \sin 6x + \frac{1}{16} \sin 4x + \frac{1}{4}x + \frac{1}{8} \sin 2x + C     \end{align*}

 5. \int \frac{\mathrm{d}x}{9+x^2} = \dots
  Lihat Jawaban
  Bentuk ini adalah integral fungsi invers trigonometri. Terlihat dari bentuk \int \frac{\mathrm{d}x}{a^2+x^2}

      \begin{align*}     \int \frac{\mathrm{d}x}{9+x^2} &= \int \frac{\mathrm{d}x}{3^2+x^2} \\    \end{align*}

  Misalkan :

      \begin{align*}     x &= 3 \tan \theta \\     \mathrm{d}x &= 3 \sec^2 \theta \mathrm{d}\theta \\        \end{align*}

  Misalkan juga :

      \begin{align*}     x &= 3 \tan \theta \\     \frac{x}{3} &= \tan \theta \\     \theta &= \arctan \frac{x}{3}         \end{align*}

  Lakukan substitusi :

      \begin{align*}     \int \frac{\mathrm{d}x}{3^2+x^2} &= \int \frac{3 \sec^2 \theta \: \mathrm{d}\theta}{9+(3 \tan \theta)^2} \\     &= \int \frac{3 \sec^2 \theta \: \mathrm{d}\theta}{9+9 \tan^2 \theta} \\     &= \int \frac{3 \sec^2 \theta \: \mathrm{d}\theta}{9(1 +\tan^2 \theta)} \\     &= \frac{1}{3} \int \frac{\sec^2 \theta \: \mathrm{d}\theta}{1 +\tan^2 \theta} \\     &= \frac{1}{3} \int \frac{\sec^2 \theta \: \mathrm{d}\theta}{\sec^2 \theta} \\       &= \frac{1}{3} \int \mathrm{d}\theta \\      &= \frac{1}{3} \: \theta + C \\     &= \frac{1}{3} \arctan \frac{x}{3} + C    \end{align*}

 6. \int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+2x+5} = \dots
  Lihat Jawaban

      \begin{align*}     \int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+2x+5} &= \int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+2x+1+4} \\     &= \int \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)^2+2^2}    \end{align*}

  Lakukan permisalan

      \begin{align*}     x+1 &= 2 \tan \theta \\     \mathrm{d}x &= 2 \sec^2 \theta \: \mathrm{d}\theta    \end{align*}

  Lakukan permisalan untuk \theta

      \begin{align*}     x+1 &= 2 \tan \theta \\     \frac{x+1}{2} &= \tan \theta \\     \theta &= \arctan \frac{x+1}{2}    \end{align*}

  Lakukan substitusi

      \begin{align*}     & \int \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)^2+2^2} \\     &= \int \frac{2 \sec^2 \theta \: \mathrm{d}\theta}{(2 \tan \theta)^2 + 2^2} \\     &= \int \frac{2 \sec^2 \theta \: \mathrm{d}\theta}{4 \tan^2 \theta + 4} \\     &= \int \frac{2 \sec^2 \theta \: \mathrm{d}\theta}{4 (\tan^2 \theta + 1)} \\     &= \int \frac{2 \sec^2 \theta \: \mathrm{d}\theta}{4 \sec^2 \theta} \\     &= \int \frac{2}{4} \: \mathrm{d}\theta \\     &= \frac{1}{2} \int \: \mathrm{d}\theta \\     &= \frac{1}{2} \theta + C \\     &= \frac{1}{2} \arctan \frac{x+1}{2} + C    \end{align*}

 7. \int \cot x \sqrt{\sin^2 x - \sin^4 x} \: \mathrm{d}x = \dots
  Lihat Jawaban

      \begin{align*}     \int \cot x \sqrt{\sin^2 x - \sin^4 x} \: \mathrm{d}x &= \int \cot x \sqrt{\sin^2 x (1- \sin^2 x)} \: \mathrm{d}x \\     &= \int \cot x \sqrt{\sin^2 x \cos^2 x} \: \mathrm{d}x \\     &= \int \cot x \sin x \cos x \: \mathrm{d}x \\     &= \int \frac{\cos x}{\cancel{\sin x}} \cancel{\sin x} \cos x \: \mathrm{d}x \\     &= \int \cos^2 x \: \mathrm{d}x \\     &= \int \frac{\cos 2x + 1}{2} \: \mathrm{d}x \\     &= \frac{1}{2} \int \cos 2x + 1 \: \mathrm{d}x \\     &= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \sin 2x + x \right) + C \\     &= \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{2}x + C    \end{align*}

 8. \int \frac{\mathrm{d}x}{\csc 2x - \cot 2x} = \dots
  Lihat Jawaban

      \begin{align*}     \int \frac{\mathrm{d}x}{\csc 2x - \cot 2x} &= \int \frac{\mathrm{d}x}{\frac{1}{\sin 2x} - \frac{\cos 2x}{\sin 2x}} \\     &= \int \frac{\mathrm{d}x}{\frac{1 - \cos 2x}{\sin 2x}} \\     &= \int \frac{\sin 2x \: \mathrm{d}x}{1 - \cos 2x}    \end{align*}

  Lakukan permisalan

      \begin{align*}     u &= 1 - \cos 2x \\     \mathrm{d}u &= 2 \sin 2x \: \mathrm{d}x \\     \frac{1}{2} \mathrm{d}u &= \sin 2x \: \mathrm{d}x \\    \end{align*}

  Lakukan substitusi

      \begin{align*}      \int \frac{\sin 2x \: \mathrm{d}x}{1 - \cos 2x} &= \int \frac{\frac{1}{2}\mathrm{d}u}{u} \\      &= \frac{1}{2} \ln |u| + C \\      &= \frac{1}{2} \ln |1-\cos 2x| + C    \end{align*}

 9. \int \frac{1}{2x^2+2x+5} \: \mathrm{d}x = \dots
  Lihat Jawaban

      \begin{align*}     \int \frac{1}{2x^2+2x+5} \: \mathrm{d}x &= \int \frac{1}{2(x^2+x+\frac{5}{2})} \: \mathrm{d}x \\     &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2+x+\frac{5}{2}} \: \mathrm{d}x\\     &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2+x+\frac{1}{4} + \frac{9}{4}} \: \mathrm{d}x\\     &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{(x+\frac{1}{2})^2 + (\frac{3}{2})^2} \: \mathrm{d}x \\    \end{align*}

  Misalkan

      \begin{align*}     x+\frac{1}{2} &= \frac{3}{2} \tan \theta \\     \mathrm{d}x &= \frac{3}{2} \sec^2 \theta \: \mathrm{d}\theta \\    \end{align*}

  Misalkan sekali lagi untuk mencari \theta

      \begin{align*}     x+\frac{1}{2} &= \frac{3}{2} \tan \theta \\     \frac{2}{3} (x+\frac{1}{2}) &= \tan \theta \\     \tan \theta &= \frac{2x + 1}{3} \\     \theta &= \arctan \frac{2x + 1}{3} \\     \end{align*}

  Substitusikan

      \begin{align*}     & \frac{1}{2} \int \frac{1}{(x+\frac{1}{2})^2 + (\frac{3}{2})^2} \: \mathrm{d}x \\     &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{(\frac{3}{2} \tan \theta)^2 + (\frac{3}{2})^2} \: \frac{3}{2} \sec^2 \theta \: \mathrm{d}\theta \\     &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{\frac{9}{4} \tan^2 \theta + \frac{9}{4}} \: \frac{3}{2} \sec^2 \theta \: \mathrm{d}\theta \\     &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{\frac{9}{4} (\tan^2 \theta + 1)} \: \frac{3}{2} \sec^2 \theta \: \mathrm{d}\theta \\     &= \frac{1}{2} \int \frac{4}{9 \cancel{sec^2 \theta}} \: \frac{3}{2} \cancel{\sec^2 \theta} \: \mathrm{d}\theta \\     &= \frac{1}{2} \int \frac{2}{3} \: \mathrm{d}\theta \\     &= \frac{1}{3} \int \mathrm{d}\theta \\     &= \frac{1}{3} \theta + C \\     &= \frac{1}{3} \arctan \frac{2x + 1}{3} + C    \end{align*}

 10. \int \sqrt{\frac{a+x}{a-x}} \: \mathrm{d}x = \dots
  Lihat Jawaban
  Kalikan dengan \frac{\sqrt{a-x}}{\sqrt{a-x}} untuk mendapat bentuk fungsi invers trigonometri

      \begin{align*}     \int \sqrt{\frac{a+x}{a-x}} \: \mathrm{d}x &= \int \frac{\sqrt{a+x}}{\sqrt{a-x}} \cdot \frac{\sqrt{a-x}}{\sqrt{a-x}} \: \mathrm{d}x \\     &= \int \frac{\sqrt{(a+x) \cdot (a-x)}}{\sqrt{(a-x) \cdot (a-x)}} \: \mathrm{d}x \\     &= \int \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{a-x} \: \mathrm{d}x    \end{align*}

  Lakukan permisalan

      \begin{align*}     x &= a \sin \theta \\     \mathrm{d}x &= a \cos \theta \: \mathrm{d}\theta \\    \end{align*}

  Lakukan permisalan sekali lagi untuk mencari \theta

      \begin{align*}     x &= a \sin \theta \\     \frac{x}{a} &= \sin \theta \\     \theta &= \arcsin \frac{x}{a}    \end{align*}

  Lakukan substitusi

      \begin{align*}     & \int \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{a-x} \: \mathrm{d}x \\     &= \int \frac{\sqrt{a^2-(a \sin \theta)^2}}{a-a \sin \theta} a \cos \theta \: \mathrm{d}\theta \\     &= \int \frac{\sqrt{a^2-a^2 \sin^2 \theta}}{a-a \sin \theta} a \cos \theta \: \mathrm{d}\theta \\     &= \int \frac{\sqrt{a^2(1- \sin^2 \theta)}}{a(1 - \sin \theta)} a \cos \theta \: \mathrm{d}\theta \\     &= \int \frac{\sqrt{a^2(1- \sin^2 \theta)}}{\cancel{a}(1 - \sin \theta)} \cancel{a} \cos \theta \: \mathrm{d}\theta \\     &= \int \frac{\sqrt{a^2 cos^2 \theta}}{1 - \sin \theta} \cos \theta \: \mathrm{d}\theta \\     &= \int \frac{a \cos \theta}{1 - \sin \theta} \cos \theta \: \mathrm{d}\theta \\     &= \int \frac{a \cos^2 \theta}{1 - \sin \theta} \: \mathrm{d}\theta \\     &= \int \frac{a (1 - \sin^2 \theta)}{1 - \sin \theta} \: \mathrm{d}\theta \\     &= \int \frac{a (1 + \sin \theta)\cancel{(1 - \sin \theta)}}{\cancel{1 - \sin \theta}} \: \mathrm{d}\theta \\     &= \int a (1 + \sin \theta) \: \mathrm{d}\theta \\     &= \int a + a \sin \theta \: \mathrm{d}\theta \\     &= a \theta - a \cos \theta + C \\     &= a \arcsin \frac{x}{a} - a \cos \left(\arcsin \frac{x}{a} \right) + C \\     	&= a \arcsin \frac{x}{a} - a \sqrt{1 - \left(\frac{x}{a} \right)^2} + C \\     &= a \arcsin \frac{x}{a} - a \sqrt{\frac{a^2-x^2}{a^2}} + C \\     &= a \arcsin \frac{x}{a} - a \cdot \frac{1}{a}\sqrt{a^2 -x^2} + C \\     &= a \arcsin \frac{x}{a} - \sqrt{a^2 -x^2} + C    \end{align*}

  Catatan:

  Dengan rumus segitiga siku-siku, ingat bahwa \cos(\arcsin x) = \sqrt{1-x^2}

2 thoughts on “Integral Trigonometri Bagian 2